صدای فردا - Radio Free Europe / Radio Liberty

About This Show

Show Info: صدای فردا، مجله‌ای هفتگی در رادیو فرداست که در آن پرسش‌ها، پیشنهادها، انتقادها و مشکلات شما، در ارتباط با رادیو فردا و بخش‌های مختلف این رسانه پاسخ داده می‌شود. این برنامه روزهای سه‌شنبه هر هفته در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا پخش می‌شود و بازپخش آن را می‌توانید نیمه‌شب یکشنبه‌ها، و همچنین ۹ ص.

Listen Whenever

Related Shows