کارنامه - Radio Free Europe / Radio Liberty

About This Show

Show Info: مجله کارنامه هر هفته به پوشش مسائل و مشکلات بیش از هفت میلیون کارگر ایرانی می‌پردازد که به همراه خانواده‌های خود نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند. کارنامه روزهای دوشنبه هر هفته، در ساعت ۲۰ به وقت تهران پخش می‌شود و تکرار  آن را می‌توانید دوشنبه‌ها ساعت ۲۳، و سه‌شنبه‌ها ساعت  ساعت.

Listen Whenever

Related Shows